Thiên Hiệp Tình

Thiên đạo?...Hiệp nghĩa?... Cũng chỉ là hoa trong gương, trăng trong nước, làm sao khiến ta động lòng? Đời này, chỉ có chân tình mới là thứ ta theo đuổi mà thôi.
(Xem thêm)
Chuyện hay