Điều gì khiến khách hàng chi tiền

Điều gì khiến khách hàng chi tiền

Tác giả: Mạc Mặc

Chuyên mục: Kỹ năng sống

Chương: 14

Giới thiệu Danh sách chương
Cuốn sách đặc biệt được phát triển bởi những công cụ nghiên cứu mới trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học thần kinh liên quan đến tiếp thị.

Trong cuốn sách này, Martin, người mười năm trở lại đây đã dành thời gian để phát triển những công cụ nghiên cứu mới, đã đặt chân vào lĩnh vực nghiên cứu khoa học thần kinh liên quan đến tiếp thị. Cuốn sách này là về những ảnh hưởng mới tạo ra bởi những hiểu biết y khoa, khoa học công nghệ và tiếp thị, từ đó chúng ta sẽ thêm vào khả năng quét não bộ của con người như một cách để hiểu về sự tác động qua lại của não bộ. Phần nào thuộc bộ não sẽ phản ứng lại với lô-gô của hãng Coca-Cola? Làm sao chúng ta có thể hiểu được đâu chỉ là phần lừa đảo của những mặt hàng ẩn chứa yếu tố tình dục?

Kỹ năng sống

Xem thêm